متیل استات

متیل استات

متیل استات نوعی استر با بوی مطبوع شبیه استون می باشد. شرکت اکسیر پویان با هدف تأمین نیاز داخلی و خارجی ،مفتخر به تولید متیل استات در دو گرید ، با خلوص %99/5 و %85 می باشد.متیل استات به عنوان حلال عمومی در انواع رنگ های هوا خشک ، چسب ها و لاک پاک کن ها استفاده می شود. از دیگر کاربردهای این حلال استفاده در انواع تینرهای صنعتی ، رزینها ، پوشش ها ، چرم های مصنوعی ، عطرها ، پاک کننده ها و همچنین به عنوان یک واسطه برای تولید داروها می باشد.

متیل استات گرید 1 تولید این شرکت ( خلوص%99/5) می تواند به عنوان جایگزین استون و متیل اتیل کتون (MEK) در تولید رنگ ها، پوشش ها و بسیاری کاربرد های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

متیل استات