کارخانه

نقشه کارخانه اکسیرپویان

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی:

تهران – خیابان شهید بهشتی – پلاک 202

کارخانه:

کیلومتر 17 جاده فراهان، شهرک صنعتی شماره 2، خیابان ارغوان 3

کد پستی:

3833151743
تلفن:
33573306 (086) ده خط
فکس:
33573236 (086)

ایمیل:
info@exirpooyan.ir

ایمیل دفتر مرکزی:

Central_OFFICE@exirpouyan.com

ایمیل بازرگانی داخلی:

D.COMMERCE@exirpouyan.com

ایمیل بازرگانی خارجی:

F.COMMERCE@exirpouyan.com

ایمیل واحد اداری:

info@exirpouyan.com