دی اتیلن گلیکول DEG

دی اتیلن گلیکول DEG

دی اتیلن گلایکول به دلیل ویژگی های جذب آب، پایداری عالی در برابر حرارت و در برابر تجزیه شیمیایی، فشار بخار پایین و قیمت مناسب به عنوان رطوبت‌گیر گازهای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده در تولید ضدیخ، رزین های پلیمر ضد اشباع، جوهر چاپ، صنایع نساجی و در تولید کاشی کاربرد دارد.