صادرات

صادرات

شرکت اکسیر پویان با حضور فعال در عرصه ی صادرات انواع هیدروکربن های سبک و سنگین، اتیل استات، بوتیل استات، متیل استات و سایر حلال های شیمیایی به کشور های منطقه همچون عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و … ، در سال های گذشته موفق به کسب عنوان صادرکننده نمونه گردید.